Nové logistické centrum ve Vestci u Prahy

Nové logistické centrum ve Vestci u Prahy

Nové logistické centrum je součástí výroby mražené zeleniny a ovoce AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Specifikace mrazírenského skladu
• celková mrazírenská kapacita je nově 9000 paletových míst
• regálový a manipulační systém TOYOTA umožňuje rychlou
manipulaci při naskladnění i vyskladnění palet
• prostory mrazírenského skladu a mrazírenských komor
jsou kontinuálně mraženy na -18 °C až -22 °C

Translate »