Pomáháme udržovat naši krajinu

Rostlinná výroba

O divizi

V současné době obhospodařujeme 4930 ha zemědělské půdy, z toho 4500 ha orné půdy, 260 trvalých travních porostů a 170 ha bez produkce. Zaměřujeme se na pěstování obilovin, olejnin, pícnin, zeleniny a krmných plodin pro živočišnou výrobu a bioplynové  stanice. Hlavní tržní plodiny jsou – potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka, mák, hrášek dřeňový a kukuřice cukrová. Dále pěstujeme ječmen ozimý, triticale, oves a sóju. Z krmných plodin pěstujeme silážní kukuřici a víceleté pícniny – vojtěšku a jetel.

Kontaktní osoby:

Bc. Josef Nedbal – vedoucí oddělení
tel.: +420 241 932 090
mobil.: +420 606 041 379
mail.: nedbal@agrojesenice.cz

Adresa:

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Vestecká 2
252 41 Zlatníky – Hodkovice

Translate »