Pomáháme udržovat naši krajinu

Rostlinná výroba

O divizi

V současné době obhospodařujeme 5 500 ha zemědělské půdy. Zaměřujeme se na pěstování obilovin a krmných plodin pro živočišnou výrobu a bioplynovou stanici. Hlavní tržní plodiny jsou: potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka, mák, zelený hrášek. Pro zabezpeční krmiva pro chov skotu je to silážní kukuřice a víceleté pícniny, vojtěška, jetel a trávy.

Kontaktní osoby:

Bc. Josef Nedbal – vedoucí oddělení
tel.: +420 241 932 090
mobil.: +420 606 041 379
mail.: rvagro@agrojesenice.cz

Adresa:

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Vestecká 2
252 41 Zlatníky – Hodkovice

Translate »