Projekt – Cirkulární ekonomika

Projekt – Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika pro podnik AGRO Jesenice u Prahy a.s.,
CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0003956
je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení technologií – bubnového třídiče a pytlovací linky za účelem výroby výrobků ze stavebního a demoličního odpadu. Cílem projektu je úspora materiálu a snížení produkce odpadů o 8000 t/rok a zvýšení efektivity recyklačních procesů.

AGRO_Jesenice_cirkularni_ekonomika.pdf

Translate »